Wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen


Published on juni 26th, 2014
Leave a Comment

Wet werk en zekerheid Op 10 juni 2014 is het Wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. De eerste wetswijzigingen treden niet, zoals eerder was aangekondigd, in werking per 1 juli 2014, maar met ingang van 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen worden hierna uiteengezet.

Wetsvoorstel werk en zekerheid


Published on mei 2nd, 2014
Leave a Comment

Op 29 november 2013 is het Wetsvoorstel werk en zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen de eerste wetswijzigingen al per 1 juli 2014 in werking treden. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen worden hierna uiteengezet.

Een valse start in fiscaal jaar 2014?


Published on januari 8th, 2014
Leave a Comment

Kritiek op het (fiscale) kabinetsbeleid is niet van de lucht, zo wordt bijvoorbeeld gesproken van een bezuinigingsronde die voor de economie averechts kan uitpakken. Echt vernieuwende en verbeterde zaken kunnen wij – helaas – voor het jaar 2014 op fiscaal wetgevingsgebied helaas niet ontdekken. De begrotingsdiscipline heeft kennelijk hogere prioriteit dan het vlot trekken van […]

Uitspraak Hoge Raad 20 december 2013 inzake Ragetli-regel


Published on januari 7th, 2014
Leave a Comment

Uitspraak Hoge Raad 20-12-2013: Ragetli-regel van toepassing na opzegging arbeidsovereenkomst door (AOW-gerechtigde) werknemer

Wet modernisering Ziektewet


Published on december 16th, 2013
Leave a Comment

Vanaf 1 januari 2014 gaan alle werkgevers voor de ziektegelduitkeringen en de WGA uitkeringen van flexwerkers gedifferentieerde premie betalen. Dat betekent dat hoe meer flexwerkers die bij u ziek uit dienst gaan, hoe meer premie u gaat betalen. Heeft u geen of weinig zieke flexwerkers, dan betaalt u minder premie.

Nu (in 2013) regelen of na de jaarwisseling? Eindejaarstips


Published on december 2nd, 2013
Leave a Comment

De contouren van het belastingplan 2014 (bevattende verschillende wetsvoorstellen) worden na stemming in de Tweede Kamer over amendementen steeds duidelijker. Hierna wordt puntsgewijs aangestipt wat u beter dit jaar nog kunt regelen en wat beter kan worden uitgesteld tot na de jaarwisseling.

Einde stamrechtvrijstelling in zicht


Published on november 20th, 2013
Leave a Comment

In het kader van de belastingplannen die per 1 januari 2014 moeten ingaan, is een wetsvoorstel ingediend ter beëindiging van de zogeheten stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. Om aankondigingseffecten voor te zijn, is bepaald dat een eventuele storting in het jaar 2013, uiterlijk op 14 november 2013 moet zijn gedaan, wilt u nog van de voordelinge […]

Wijziging in arbeidsovereenkomsten gewenst in verband met verhoging AOW-leeftijd. Verhoging AOW-leeftijd versus pensioenontslagbeding


Published on september 23rd, 2013
Leave a Comment

Verhoging van de pensioenleeftijd geeft aanleiding om het pensioenontslagbeding in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te wijzigen.

Twee uitspraken op het gebied van payrolling die verstrekkende consequenties –kunnen- hebben!


Published on september 23rd, 2013
Leave a Comment

Is de payroll-onderneming, de feitelijk werkgever?

Verplichte invoering werkkostenregeling (WKR) uitgesteld naar 1 januari 2015


Published on september 23rd, 2013
Leave a Comment

Het einde van de overgangsregeling met betrekking tot de zogeheten werkkostenregeling raakt in zicht. Laat deze overgang voor u zoveel mogelijk voordelig verlopen, zowel fiscaal als arbeidsrechtelijk.

« newer articlesmore articles »