Fiscale advocatuur

Fiscale advocatuur is zeer breed en omvat onder andere:

  • Invorderingsrecht: de Ontvanger van de belastingdienst mag gebruik maken van de rechten van een willekeurige schuldeiser, maar mag daarnaast ook gebruik maken van speciaal aan hem toegekende bevoegdheden in de invorderingswet. De Ontvanger kan ook een ander aansprakelijk stellen voor belastingschulden;
  • Fiscale procesvoering: de formele puntjes op de i bij het voeren van belastingprocedures, van bezwaar, beroep, hoger beroep tot aan cassatie bij de Hoge Raad;
  • Onderhandelingsvaardigheden, zowel in als buiten mediation op basis van een gedegen analyse van de fiscale problematiek;
  • Fiscaal boete- en strafrecht: fiscale boetes zijn vaak zeer fors. De inspecteur heeft de bewijslast van (voorwaardelijk) opzet, daarin slaagt hij lang niet altijd, maar ook lang niet altijd wordt in zijn algemeenheid boetes en straffen adequaat en deskundig bestreden;
  • Fiscale corporate governance. Het juiste evenwicht zien te vinden in de mogelijkheden van het ondernemingsrecht, waarbij de fiscale dimensie uitdrukkelijk in beeld komt. Dat kan aan de orde komen bij bedrijfsopvolging, bedrijfsovername, fusie of reorganisatie maar u kunt ook denken aan Legal audit met een fiscale dimensie.
  • Aansprakelijkheidsrecht, waaronder beroepsaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor belastingschulden;
  • Insolventierecht: hoe een doorstart te maken, mogelijkheid van een dwangakkoord met de belastingdienst of juist eventuele problemen door insolventie van uw cliënten voor te zijn.
  • Daarnaast zijn er raakvlakken met het arbeidsrecht (o.a. behandeling beëindigingsvergoeding) en met het familierecht (o.a. beoordeling echtscheidingsconvenant op fiscale aspecten).