U, de client

 Wij treden op voor een rijk palet aan klanten:

– ondernemers (DGA’s), bestuurders, commissarissen;
– agrariërs, agro- en foodsector;
– (semi)overheden;
– instellingen (verzorgings- en verpleegtehuizen, ziekenhuizen, stichtingen en
  verenigingen);
– (rechtsbijstand)verzekeraars;
– particulieren.

 

Advisering en bijstand bij het voeren van procedures

 

Wij hebben graag dat u zich in een vroeg stadium tot ons kantoor wendt. Vele kwesties kunnen daardoor, zonder inschakeling van een rechter, worden geregeld. Soms is dat niet mogelijk en is er geen andere mogelijkheid dan de rechter om een uitspraak te verzoeken. Ongeacht om welke inhoudelijke kwestie het gaat, uw belang staat steeds voorop. Dit betekent onder meer, dat u van ons steeds voorafgaande aan de door ons te verrichten werkzaamheden, inzage krijgt in onze tarieven. Bij ons geen verrassingen achteraf: een conflict met uw wederpartij is al stressvol genoeg. Ook krijgt u desgewenst van iedere door ons te verrichten handeling een urenopgave.

Daarnaast wordt iedere zaak afzonderlijk “gewogen”. In een zaak met een relatief gering belang, wordt u bij ons kantoor niet verrast met een factuur van hetzelfde bedrag.

Kortom, heldere en bondige afspraken, zodat u weet waar u met ons aan toe bent.