Nieuws

Coronavirus

17 maart 2020

  Geachte Bezoeker, In verband met de huidige (overheids)maatregelen tegen het coronavirus berichten wij u navolgende. De Rechtspraak heeft besloten om in beginsel alle zittingen op rechtbanken en hoven tot en met 4 april aanstaande geen doorgang te laten vinden. Dit geldt niet voor zaken met een dusdanig spoedeisend… Lees verder

Privacystatement Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs

28 mei 2018

  Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs, gevestigd te (9401 PJ) Assen aan de Beilerstraat 139, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01165289 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement. Grondslag(en) verwerking van uw persoonsgegevens Wij verwerken uw… Lees verder

Einde van de inkeerregeling is nabij

14 september 2017

Gezien de huidige beleidsvoornemens en het wetgevingstraject, lijkt de overheid – helaas – meer te kiezen voor (extra) repressie dan voor het bevorderen van het vrijwillig voldoen van belastingen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld geweest, het eerlijker maken van heffing over het vermogen (het box III inkomen) door de… Lees verder

Melkveehouders kunnen ‘lichte toets’ aanvragen inzake fosfaatreductieplan

30 augustus 2017

Op 16 februari 2017 werd de invoering van de zogenoemde Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling) aangekondigd. De staatssecretaris van Economische Zaken verplichtte alle melkveehouders per 1 maart 2017 hun veestapel terug te brengen tot (maximaal) het niveau van 2 juli 2015, (vooralsnog) zonder daar enige (financiële) compensatie voor te… Lees verder

Blind vertrouwen op modelovereenkomsten fiscus?

4 februari 2016

VAR (verklaring arbeidsrelatie) wordt per 1 mei aanstaande afgeschaft, als u gebruik maakt van ZZP-ers zult u op een andere manier moeten zien te bereiken dat u geen loonheffing verschuldigd bent. De belastingdienst heeft daartoe model-overeenkomsten op het internet gezet.

EU verdedigingsbeginsel geldt ook in (sommige) belastingzaken

4 februari 2016

Het EU verdedigingsbeginsel dat betrekking heeft op het recht gehoord te worden alvorens in uw nadeel een besluit wordt genomen, kan een belangrijk wapen zijn, ook in belastingzaken.

1 januari 2016: Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

30 december 2015

  Per 1 januari 2016 treedt de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” in werking. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven.

Fiscale wijzigingen per 1 januari 2016

30 december 2015

Pas op 22 december jongstleden is door de Eerste Kamer definitief het belastingplan 2016 en aanverwante wetten aanvaard. Met name doordat de plannen leiden tot lastenverlichting, is het enigszins bizar te noemen dat touwtrekken – kennelijk – nodig was.

Wet werk en zekerheid (WWZ): de wijzigingen per 1 januari 2015

9 januari 2015

 1. Aanzegplicht bij tijdelijke contracten (artikel 7:668 BW);2. Beperking concurrentiebeding (7:653 BW);3. Beperking proeftijd (7:652 lid 4 BW). 

Interne compensatie en foutenleer

6 november 2014

Machtige wapens van de fiscus zoals “interne compensatie” en “foutenleer” worden volgens recente rechtspraak toch in werking beperkt. Het gaat daarbij vaak om grote belangen.