Blind vertrouwen op modelovereenkomsten fiscus?

4 februari 2016

VAR (verklaring arbeidsrelatie) wordt per 1 mei aanstaande afgeschaft, als u gebruik maakt van ZZP-ers zult u op een andere manier moeten zien te bereiken dat u geen loonheffing verschuldigd bent. De belastingdienst heeft daartoe model-overeenkomsten op het internet gezet.

Per 1 mei aanstaande wordt de regeling inzake de verklaring arbeidsrelatie (kortweg de VAR) afgeschaft en komt daarvoor in de plaats, het vertrouwen dat de ondernemer mag ontlenen bij gebruik van modellen van de belastingdienst dat hierdoor geen dienstverband ontstaat die gepaard gaat met verplichte inhouding en afdracht van de loonheffing. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) daartoe goedgekeurd.  Inmiddels zijn er ook modellen te vinden op de site van de belastingdienst.

Het is in het algemeen onverstandig om in individuele zaken zonder advies met modellen te werken, omdat hierdoor onverwachte en onbedoelde gevolgen kunnen ontstaan. Dat geldt ook in dit geval. Doorgaans wordt met het model van de fiscus, waarbij uitgegaan wordt van overeenkomst van opdracht zonder gezagsverhouding, géén rekening gehouden met eventuele gevolgen voor de heffing van de omzetbelasting. Daarnaast is het verstandig om individueel (civielrechtelijk) maatwerk te leveren.

Maakt u gebruik van VAR verklaringen zodat geen loonheffing verschuldigd is, dan moet u voor 1 mei aanstaande gebruik maken van door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Ons kantoor biedt maatwerk en overleg met de fiscus vooraf over de verschuldigdheid van loonheffing, zonder ongewenste gevolgen op het gebied van de omzetbelasting.