Mediation

Mediation geeft partijen de mogelijkheid om tot een oplossing te komen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Bij mediation komen partijen zelf gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict(en), hetgeen geschiedt via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator.

Voordelen mediation

  • geen lange procedures, mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond;
  • partijen bepalen zelf wat er in de overeenkomst komt;
  • er kan een oplossing gezocht worden voor alle conflicten;
  • u kunt een goede relatie met elkaar houden zonder dat het tot onnodige conflicten komt.

Voorwaarden mediation

  • er moet ruimte voor onderhandeling zijn;
  • er is bereidheid om tot een oplossing te komen.

Bij Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs kan Sissy van Weert voor u als mediator optreden.

Voor elk conflict is een oplossing mogelijk!