Wet modernisering Ziektewet

16 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 gaan alle werkgevers voor de ziektegelduitkeringen en de WGA uitkeringen van flexwerkers gedifferentieerde premie betalen. Dat betekent dat hoe meer flexwerkers die bij u ziek uit dienst gaan, hoe meer premie u gaat betalen. Heeft u geen of weinig zieke flexwerkers, dan betaalt u minder premie.

Het gaat hierbij om flexwerkers van wie na 1 januari 2012 het dienstverband is geëindigd en die op dat tijdstip ziek waren en om flexwerkers die op en na 1 januari 2010 ziek waren en in de WGA zijn gekomen. Flexwerkers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of orgaandonatie dan wel in dienst zijn gekomen met een no risk polis tellen niet mee.

Flexwerkers zijn werknemers met een tijdelijk contract die na afloop van hun contract recht hebben op ziekengeld van het UWV als ze op dat moment nog ziek zijn. Ook betreft het de werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals de thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten die ziek worden. Het UWV heeft hier al onderzoek naar gedaan en u heeft waarschijnlijk middels een premiebeschikking hier al bericht van gehad.

Wij adviseren u om in uw administratie na te gaan welke zieke flexwerkers op of na 1 januari 2010 zijn vertrokken, zodat hiermee de premiebeschikking van het UWV kan worden gecontroleerd en u niet te veel premie gaat betalen. Hiertegen kunt u bezwaar maken waarbij ons kantoor u hierbij kan bijstaan. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor.

Let op ! Ook als eigen risicodrager WGA moet u voor zieke flexwerkers per 1 januari 2014 gaan betalen en worden zieke flexwerkers die op na 1 januari 2012 in de WGA terechtkomen toegevoegd aan uw eigen risico. Ook kunt u voor het ziekengeld van flexwerkers eigen risico drager worden, zelfs indien u geen eigen risicodrager bent voor de WGA. Ook ten aanzien hiervan kunnen wij u adviseren en kunt u vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor.