Nu (in 2013) regelen of na de jaarwisseling? Eindejaarstips

2 december 2013

De contouren van het belastingplan 2014 (bevattende verschillende wetsvoorstellen) worden na stemming in de Tweede Kamer over amendementen steeds duidelijker. Hierna wordt puntsgewijs aangestipt wat u beter dit jaar nog kunt regelen en wat beter kan worden uitgesteld tot na de jaarwisseling.

Schenkingsrecht

Door een amendement, wordt het ook voor oude restschulden eigen woning mogelijk om met gebruikmaking van de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000,– deze te doen aflossen met behulp van het vermogen van ouders. Een evenwichtig advies (met name het gelijk behandelen van kinderen en eventuele andere aspecten) maakt dat u er goed aan doet individueel advies aan te vragen, het blijft namelijk maatwerk.

Oprichten stamrecht-BV

Uiterlijk tot 1 januari 2014 kunt u nog op grond van de oude regels, de bruto-gelden afkomstig van een ontslaguitkering in een zogenaamde stamrecht-BV beleggen. Dit verschaft aanzienlijke fiscale voordelen, bovendien is het een instrument om uw pensioen te verbeteren. Daarna is dat niet meer mogelijk. Gezien de grote drukte in de decembermaand is het verstandig op korte termijn contact op te nemen indien van toepassing.

Koop een volledig elektrische auto in 2013 of begin 2014

De staatssecretaris geeft grif toe dat de eerdere beloftes ten aanzien van hybride elektrische auto’s niet kunnen worden nagekomen, mede door de noodzaak tot het treffen van extra bezuinigingsmaatregelen. Dit betekent dat hybride auto’s in 2014 aanmerkelijk meer motorrijtuigenbelasting betalen, dat geldt overigens ook voor auto’s die niet-hybride zijn maar een lage CO2-uitstoot kennen. Door de oude auto te verkopen en (volledig) elektrisch te gaan rijden, bespaart u zich brandstofkosten en belasting. Een elektrische auto van de zaak levert 0% bijtelling op.

Beloning directeur-grootaandeelhouder

Het kan voordelig zijn in plaats van loon, een dividend-uitkering te doen, dat zou eind 2013 nog moeten worden bekeken. Het gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wordt in het jaar 2014 nog gunstiger ten opzichte van het toptarief. Dit betekent dat het relatief in het jaar 2014 nog voordeliger wordt om dividend in plaats van loon uit te keren.

Verplichte invoering werkkostenregeling verder uitgesteld

Aanvankelijk bestond het voornemen van het kabinet de zogeheten ‘werkkostenregeling’ (WKR) in de loonbelasting verplicht in te voeren per 1 januari 2014. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2015, zodat u dit jaar nog niet (verplicht) maatregelen hoeft te treffen. Dat komt in het algemeen goed uit, want de regeling is bij werkgevers niet populair. U mag derhalve als werkgever het oude systeem van vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen toepassen in het hele jaar 2014. Op de WKR is nogal wat kritiek te leveren. Het is wel van belang om begin 2014 alvast werk te maken van het (tijdig) aanpassen van de arbeidsvoorwaarden, hiervoor is toestemming van de werknemers noodzakelijk.