Archive for Nieuws category:

Coronavirus


Published on maart 17th, 2020
Leave a Comment

  Geachte Bezoeker, In verband met de huidige (overheids)maatregelen tegen het coronavirus berichten wij u navolgende. De Rechtspraak heeft besloten om in beginsel alle zittingen op rechtbanken en hoven tot en met 4 april aanstaande geen doorgang te laten vinden. Dit geldt niet voor zaken met een dusdanig spoedeisend karakter dat geen verder uitstel kan […]

Privacystatement Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs


Published on mei 28th, 2018
Leave a Comment

  Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs, gevestigd te (9401 PJ) Assen aan de Beilerstraat 139, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01165289 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement. Grondslag(en) verwerking van uw persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één van […]

Einde van de inkeerregeling is nabij


Published on september 14th, 2017
Leave a Comment

Gezien de huidige beleidsvoornemens en het wetgevingstraject, lijkt de overheid – helaas – meer te kiezen voor (extra) repressie dan voor het bevorderen van het vrijwillig voldoen van belastingen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld geweest, het eerlijker maken van heffing over het vermogen (het box III inkomen) door de scherpe randjes van het fictief rendement […]

Melkveehouders kunnen ‘lichte toets’ aanvragen inzake fosfaatreductieplan


Published on augustus 30th, 2017
Leave a Comment

Op 16 februari 2017 werd de invoering van de zogenoemde Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling) aangekondigd. De staatssecretaris van Economische Zaken verplichtte alle melkveehouders per 1 maart 2017 hun veestapel terug te brengen tot (maximaal) het niveau van 2 juli 2015, (vooralsnog) zonder daar enige (financiële) compensatie voor te bieden. Sindsdien is de onrust onder […]

Blind vertrouwen op modelovereenkomsten fiscus?


Published on februari 4th, 2016
Leave a Comment

VAR (verklaring arbeidsrelatie) wordt per 1 mei aanstaande afgeschaft, als u gebruik maakt van ZZP-ers zult u op een andere manier moeten zien te bereiken dat u geen loonheffing verschuldigd bent. De belastingdienst heeft daartoe model-overeenkomsten op het internet gezet.

EU verdedigingsbeginsel geldt ook in (sommige) belastingzaken


Published on februari 4th, 2016
Leave a Comment

Het EU verdedigingsbeginsel dat betrekking heeft op het recht gehoord te worden alvorens in uw nadeel een besluit wordt genomen, kan een belangrijk wapen zijn, ook in belastingzaken.

1 januari 2016: Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd


Published on december 30th, 2015
Leave a Comment

  Per 1 januari 2016 treedt de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” in werking. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven.

Fiscale wijzigingen per 1 januari 2016


Published on december 30th, 2015
Leave a Comment

Pas op 22 december jongstleden is door de Eerste Kamer definitief het belastingplan 2016 en aanverwante wetten aanvaard. Met name doordat de plannen leiden tot lastenverlichting, is het enigszins bizar te noemen dat touwtrekken – kennelijk – nodig was.

Wet werk en zekerheid (WWZ): de wijzigingen per 1 januari 2015


Published on januari 9th, 2015
Leave a Comment

 1. Aanzegplicht bij tijdelijke contracten (artikel 7:668 BW);2. Beperking concurrentiebeding (7:653 BW);3. Beperking proeftijd (7:652 lid 4 BW). 

Interne compensatie en foutenleer


Published on november 6th, 2014
Leave a Comment

Machtige wapens van de fiscus zoals “interne compensatie” en “foutenleer” worden volgens recente rechtspraak toch in werking beperkt. Het gaat daarbij vaak om grote belangen.

more articles »