Lang gewacht met reclameren? Mogelijk bent u nog niet te laat…

23 september 2013

Als u een ander aanspreekt wegens wanprestatie, stelt deze vaak dat u niet binnen bekwame termijn geprotesteerd heeft en dus te laat bent (artikel 6:89 BW).

Nieuwe jurisprudentie

De Hoge Raad heeft op 8 februari 2013 bepaald dat dan een belangenafweging gemaakt moet worden, waarbij onder andere van belang is of de wederpartij door het tijdsverloop is benadeeld in zijn bewijspositie. De enkele omstandigheid dat het lang heeft geduurd voordat u heeft geklaagd is ontoereikend voor een succesvol beroep op artikel 6:89 BW.

Slotsom:

U bent mogelijk dus nog niet te laat, maar wacht niet te lang voordat u ons inschakelt…