Belastingdienst moest kosten taxatie vergoeden

23 september 2013

Bij het (gedeeltelijk) winnen van een zaak bestaat recht op proceskostenvergoeding, reiskosten en sommige andere kosten die met het geschil te maken hebben, zoals bijvoorbeeld taxatiekosten om uit het geschil te geraken.

In een belastingprocedure die door ons kantoor werd gevoerd, heeft de belastingrechter ter zitting cliënt gedeeltelijk in het gelijk gesteld, met name door de inbreng van een meegebrachte waardedeskundige, wiens rapport een rol speelde bij de oplossing van het (belasting)geschil. De rechtbank stuurde aan op een compromis waartegen cliënt in overleg met de deskundige zich niet tegen verzette. Bij het doen van uitspraak, heeft de rechter wel een proceskostenvergoeding toegewezen, maar niet de kosten van de taxateur, omdat het bereiken van een compromis er in de weg zou staan afzonderlijk de kosten van de taxateur te vergoeden. Dit was echter in strijd met de wet, uiteindelijk heeft de Hoge Raad de zaak verwezen naar het hof. De inspecteur probeerde nog te verdedigen dat belanghebbende ook had kunnen kiezen voor een zogenaamde ‘minnelijke taxatie’ in de bezwaarfase, maar dat argument werd door het verwijzingshof van tafel geveegd. Het gaat erom dat belanghebbende (gedeeltelijk) in het gelijk werd gesteld en dat het deskundigenrapport daarbij van belang is geweest. De rest is niet relevant. Zie uitspraak Hof Amsterdam d.d. 13 juli 2013.

Overigens worden kosten forfaitair vergoed. De Hoge Raad heeft in algemene zin daarvoor aanwijzingen gegeven in het arrest van 16 november 2012. Het is ook mogelijk de rechter te verzoeken om een deskundige aan te wijzen, in dat geval komen de kosten volledig ten laste van het Rijk.