Mr. C.H. Schuth

Rechtsgebieden

  • - Arbeidsrecht
  • - Contractenrecht
  • - Fusies en overnames
  • - Huurrecht
  • - Ondernemingsrecht
  • - Procesrecht
  • - (Top)sport en recht
  • - Tuchtrecht

Advocaat

Chris(tiaan) Schuth (1964) studeerde aan de Rijksuniverstiteit Groningen, hoofdrichtingen privaat- en strafrecht. Chris is oprichter van kantoor en maat van de maatschap Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs. Vanaf 1991 is hij werkzaam in de advocatuur. Chris maakt deel uit van en adviseert diverse (stichtings)besturen. Hij voert voornamelijk een adviespraktijk, gericht op ondernemers. Chris treedt ook op als arbiter en bindend adviseur.

Chris Schuth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht
Algemene praktijk (Burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.