Mr. P. van Mombergen

Rechtsgebieden

  • - Aansprakelijkheidsrecht
  • - Algemeen civiel recht
  • - Bestuursrecht
  • - Contractenrecht
  • - Onteigeningsrecht
  • - Ruimtelijke Ordeningszaken
 

Advocaat

Na een opleiding Management Economie en Recht aan de Hanzehogeschool Groningen te hebben voltooid, is Peter van Mombergen (1984) in 2008 afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat hij eind 2008 bij Schuth & Koelemaij in dienst is getreden, is Peter op 27 januari 2009 beëdigd als advocaat. Hij houdt zich met name bezig met verbintenissenrecht en algemeen civiel recht. Daarnaast behandelt Peter bestuursrechtelijke zaken.

Peter van Mombergen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk (Burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.