Mr. J. Boelens

Rechtsgebieden

  • - Arbeidsrecht
  • - Beslag- en executierecht
  • - Contractenrecht
  • - Goederenrecht
  • - Huurrecht
  • - Ondernemingsrecht
  • - Procesrecht
  • - Verbintenissenrecht

Advocaat

Jeroen Boelens (1980) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2007 zijn studie Nederlands recht heeft afgerond. Na zijn studie is hij als advocaat werkzaam geweest in de arrondissementen Rotterdam en Den Haag. In 2016 is Jeroen in dienst getreden bij Schuth & Koelemaij, waar hij adviseert en procedeert met name op het gebied van goederenrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht (arbeidsrecht/huurrecht). Vennootschappen, maatschappen, werkgevers en vrije beroepsbeoefenaars vormen een belangrijk deel van zijn clientèle.

Jeroen Boelens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk (Bestuursrecht, Burgerlijk recht)
Verbintenissenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.