Mr. G. Benes

Rechtsgebieden

  • - Aansprakelijkheidsrecht
  • - Algemeen civiel recht
  • - Arbeidsrecht
  • - Huurrecht
  • - Ondernemingsrecht
  • - Verbintenissenrecht
 

Advocaat

Guus Benes (1987) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zijn studie in augustus 2012 afgerond met de specialisaties privaatrecht en bedrijfsrecht. Op 17 september 2012 is Guus als bureau-jurist in dienst getreden bij Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs. Sinds 1 maart 2013 is hij als advocaat aan het kantoor verbonden. Guus is hoofdzakelijk werkzaam op het terrein van het civiel recht en ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht en het huurrecht.

Guus Benes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Huurrecht (Woonruimte, Bedrijfsruimte)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.