Nieuws

Blind vertrouwen op modelovereenkomsten fiscus?

4 februari 2016

VAR (verklaring arbeidsrelatie) wordt per 1 mei aanstaande afgeschaft, als u gebruik maakt van ZZP-ers zult u op een andere manier moeten zien te bereiken dat u geen loonheffing verschuldigd bent. De belastingdienst heeft daartoe model-overeenkomsten op het internet gezet.

EU verdedigingsbeginsel geldt ook in (sommige) belastingzaken

4 februari 2016

Het EU verdedigingsbeginsel dat betrekking heeft op het recht gehoord te worden alvorens in uw nadeel een besluit wordt genomen, kan een belangrijk wapen zijn, ook in belastingzaken.

1 januari 2016: Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

30 december 2015

  Per 1 januari 2016 treedt de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” in werking. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven.

Fiscale wijzigingen per 1 januari 2016

30 december 2015

Pas op 22 december jongstleden is door de Eerste Kamer definitief het belastingplan 2016 en aanverwante wetten aanvaard. Met name doordat de plannen leiden tot lastenverlichting, is het enigszins bizar te noemen dat touwtrekken – kennelijk – nodig was.

Wet werk en zekerheid (WWZ): de wijzigingen per 1 januari 2015

9 januari 2015

 1. Aanzegplicht bij tijdelijke contracten (artikel 7:668 BW);2. Beperking concurrentiebeding (7:653 BW);3. Beperking proeftijd (7:652 lid 4 BW). 

Interne compensatie en foutenleer

6 november 2014

Machtige wapens van de fiscus zoals “interne compensatie” en “foutenleer” worden volgens recente rechtspraak toch in werking beperkt. Het gaat daarbij vaak om grote belangen.

Wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen

26 juni 2014

Wet werk en zekerheid Op 10 juni 2014 is het Wetsvoorstel werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. De eerste wetswijzigingen treden niet, zoals eerder was aangekondigd, in werking per 1 juli 2014, maar met ingang van 1 januari 2015. De belangrijkste wijzigingen worden hierna uiteengezet.

Wetsvoorstel werk en zekerheid

2 mei 2014

Op 29 november 2013 is het Wetsvoorstel werk en zekerheid ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen de eerste wetswijzigingen al per 1 juli 2014 in werking treden. De belangrijkste voorgenomen wijzigingen worden hierna uiteengezet.

Een valse start in fiscaal jaar 2014?

8 januari 2014

Kritiek op het (fiscale) kabinetsbeleid is niet van de lucht, zo wordt bijvoorbeeld gesproken van een bezuinigingsronde die voor de economie averechts kan uitpakken. Echt vernieuwende en verbeterde zaken kunnen wij – helaas – voor het jaar 2014 op fiscaal wetgevingsgebied helaas niet ontdekken. De begrotingsdiscipline heeft kennelijk hogere… Lees verder

Uitspraak Hoge Raad 20 december 2013 inzake Ragetli-regel

7 januari 2014

Uitspraak Hoge Raad 20-12-2013: Ragetli-regel van toepassing na opzegging arbeidsovereenkomst door (AOW-gerechtigde) werknemer